KHK’lı Hekimleri Açlığa Mahkûm Edip Sosyal Hayattan İhraç Eden Tasarı Geri Çekilmelidir!

AKP tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunulan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ilgili komisyonda görüşülmeye başlanmıştır.

Hiç kuşkusuz bu değişikliğin en çarpıcı tarafı OHAL koşullarında yayımlanan KHK’larla işlerinden uzaklaştırılan ve kriterleri belirsiz güvenlik soruşturmaları olumsuz sonuçlanan hekimlerle ilgili maddelerdir.

OHAL döneminde tarafsız, âdil ve şeffaf yargılamalar olmaksızın sağlık çalışanlarının da içinde yer aldığı çok sayıda kamu emekçisi işinden edilmişti.

OHAL komisyonlarından âdil karar çıkma umudu çoktan sönümlenmişken şimdi de bu tasarı ile KHK’lı hekimlere son bir darbe daha indirilmektedir.

OHAL şeklen bitmiştir ancak işten uzaklaştırma KHK’ları sürecektir. Dolayısıyla yeni mağduriyetler kuvvetle muhtemeldir. Meclis’te görüşülen bu tasarı yaşananların üzerine tuz biber ekerek adaleti tümüyle ortadan kaldıracak bir mâhiyete sahiptir.

Pratikte mümkün olmadığını herkes bilirken KHK’lı ya da güvenlik soruşturmalarından geçer puan alamayan hekimlerin sadece SGK ile anlaşması olmayan işyerlerinde çalışabileceklerini; ayrıca bundan önce de 600 güne tekabül eden hizmet yükümlülük sürelerinde hiçbir yerde çalışamayacaklarını hükme bağlamak açık vicdansızlıktır, insanları açlığa mahkûm ve tümüyle toplumdan tasfiye etmektir. Adaleti gözetecek bir yaklaşımın yapması gereken bu değildir, bilâkis haktan ve hukuktan yana olmak, adalete giden imkânları onarmaktır.

Yine tasarıda şehir hastaneleri bahsinde sermaye çevrelerini destekleyen, sağlık alanındaki meslek örgütlerini zayıflatmayı amaçlayan düzenlemeler sağlığın alabildiğine piyasalaştırılmasının önündeki engelleri ve muhtemel her türlü itirazı tasfiye etmeye matuftur ve asla kabul edilemez.

Sağlık çalışanlarına dönük şiddeti engellemeye yönelik olumlu bir girişim imajıyla parlatılan ve şiddetin kökenini sorgulamaktan uzak bu tasarı açık bir aldatmacadır.

Hangi meslek grubunda olursa olsun OHAL şartlarında işlerinden uzaklaştırılan KHK’lı çalışanların beklediği şey yalnızca adalettir. Adaletten daha çok uzaklaşmaya neden olacak hiçbir adım kabul edilemez, onaylanamaz.

Bu düzenleme bir kez daha bizlere Rabbimizin “Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adil olun! O, takvaya daha yakındır. Allah’tan korkup sakının! Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.” ayetini hatırlatmıştır. Dileyen bu ilahi uyarıları dikkate alır, aksi takdirde zulüm katlanarak bir bela halinde topluma daha çok çöreklenecektir.

Bu vesileyle, bahsettiğimiz mahsurları barındıran tasarının derhal geri çekilmesini istiyor, adaletin tecellisi için hakikatin yanında duracağımızı bir kez daha beyan ve ilan ediyoruz.

SAĞLIK İLKE-SEN YÖNETİM KURULU

Bir yorum

  • Yunus Demirel

    Yazdıklarınıza tamamen katılıyorum.Kişileri aile boyu cezalandırmak hakkaniyete uygun değil diye düşünüyorum.
    Bahsettiğiniz Ayet, zaten durumu bütün netliği ile izah ediyor.Kültürümüzde: “Adalet mülkün temelidir,” ” Adil olan zalim olmaz,” denilmiştir. Atalarımız da :”Az et, uz et vicdanı elden bırakma!” demiştir. Bu haklı mücadelenizde başarılar dilerim.

Bir yanıt yazın