Yönetim Kurulumuz

Sendikamızın 22.05.2022 günü yapılan 3. Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu ve diğer zorunlu organlar aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Emre Ulukaya

Mine Yıldız

Mustafa Tek

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Mehmet Yıldırım

Raşit Kılıç

Mehmet Murat Muratoğlu

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri                                                                                   

Mine Örs

Yüksel Yıldız

Hanife Bektaş

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri 

Sedat Gökhan

Faruk Çağrıbay

Firdevs Tek Göçer

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri

Turan Yıldız

Recep Harmantepe

Harun Kırmızıtoprak

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri

Hubeyb Ünal

Bilal Sertakan