Bırakın zam yapmayı, muayene katkı ücreti tamamen kaldırılmalıdır!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 01 Ocak 2017 itibariyle muayene katkı paylarını %20 ilâ %60 arasındaki oranlarda arttırmıştır.

Devlet hastanelerindeki 5 liralık muayene ücreti % 20 artış ile 6 liraya; eğitim-araştırma hastanelerindeki 5 liralık muayene ücreti % 40 artış ile 7 liraya; üniversite hastanelerindeki muayene katılım payı ise % 60 oranındaki bir artışla 8 liraya yükseltilmiştir.

24 Ocak kararlarından bu yana diğer birçok alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de her geçen gün piyasa koşullarının egemen kılındığını biliyoruz. Ücretsiz sağlık hizmetinin herkesin hakkı olduğu ilkesinden hareketle, özellikle yoksul halk kesimlerini etkileyecek bu katkı payları eski ve arttırılmış oranlarıyla, hiçbir şekilde kabul edilemez.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarının % 3.73, memur ve emeklilerin ücretlerinin % 3, asgarî ücretlilerin aylık gelirlerinin %8 arttığı; 2017 için yıllık enflasyon beklentisinin % 6.5 olarak hesaplandığı bir vasatta muayene ücretlerine yapılan fahiş zamlar bir kez daha yineleyerek söylüyoruz ki asla kabul edilemez. Bırakalım muayene katkı ücretlerine zam yapılmasını, muayene katkı ücreti uygulamasının kendisini reddediyoruz.

Ekonomik krizlerin faturası her zaman olduğu gibi emekçi halkımıza kesilmek istenmektedir. Boğaz köprülerinin geçiş ücretlerine, yollara, muayene katkı ücretlerine yapılan zamlar emekçi kitlelerin maaşlarındaki cüz’î artışları zaten çoktan eritmiştir.

Sosyal adaletin sağlanmadığı, her şeyin sermayenin çıkarlarına göre şekillendirildiği bir düzende adaletin tecellisini beklemek imkânsızdır. Sağlık gibi en temel hakların piyasacı mantıklara havale edildiği kapitalist işleyiş insanî ve İslamî değildir.

Muayene katkı ücretleri derhal kaldırılmalı, sağlık hizmetleri ücretsiz hâle getirilmelidir. Halkımızın sağlığı parayla alınıp satılabilen bir meta olarak görülemez, bu kapitalist çark onaylanamaz.

SAĞLIK İLKE-SEN YÖNETİM KURULU   

Bir yanıt yazın