Sağlık Çalışanları Virüs Salgını Karşısında Sahipsiz Bırakılmıştır!

Bu gerçek son derece açık bir şekilde orta yerde durmakta, buna bağlı olarak sorunlar derinleşmektedir.

Salgının kontrol altına alınmasında aylardır peşi sıra yaşanan ihmallerin faturası ortadadır ve bu faturayı maalesef önce sağlıkçılar canlarıyla ödemektedirler!

Düğünler, turistik faaliyetler, eğlence mekânları, oynatılan ve seyircili olarak oynatılacak futbol ligleri, açılacak okullar derken salgının hız kazanması için adeta bütün şartlar elverişli hâle getirilmiştir. Elbette bu tablonun ilk vuracağı kesim sağlık çalışanları olacaktı ve öyle de olmuştur!

Maalesef sağlık çalışanları artık yorulmuş ve bunalmıştır; ölüm ve istifa haberleri, bütün bunların yanında hastalar ve vakalarla ilgili olarak yükselen oranlar, tıka basa dolan yoğun bakım üniteleri, gittikçe çekilmez hâle gelen çalışma koşulları derken sağlık emekçilerinin insanüstü gayretinin bile yetemeyeceği sınır çoktan aşılmıştır.

Sorumsuz politikalar sonucu salgının derinleşen kuşatması karşısında cephede tek başlarına bırakılan sağlık çalışanlarının yapabilecekleri çok bir şey olamayacaktır.

Bir an önce radikal tedbirlere başvurulmalı, sağlık çalışanlarının iş yükü hafifletilmeli, moralleri düzeltilmelidir.

Virüsün yayılma kabiliyetini besleyen sosyal hareketlilikler gözden geçirilmeli, salgının yayılımını hızlandıracak keyfe keder bütün organizasyonlar iptal edilmeli, topyekûn bir sorumluluk bilinci öne çıkarılmalıdır.

Yeterli olacak sayı ve düzeyde sağlık personeli ataması derhal yapılmalı; hekiminden hemşiresine, yardımcı personelinden ebesine, aile sağlığı merkezlerinden hastanelere kadar bütün çalışanlar ve kurumlar rehabilite edilmeli, ertelenip savsaklanan sosyal ve ekonomik haklar bir an evvel tanınmalıdır!

SAĞLIK İLKE-SEN YÖNETİM KURULU

Bir yanıt yazın