Sağlık Çalışanlarının İzin, Emeklilik ve İstifa Haklarını Engelleyen Genelge Geri Çekilmelidir!

Sağlık Bakanlığının bir genelge ile sağlık çalışanlarının izin, emeklilik ve istifa hakkını engellemesi hukuki değildir, kabul edilemez.

Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde kusurlar sağlık emekçilerinin değildir. Süreci yönetenler faturayı sağlık emekçilerine kesemezler.

Salgının başından bu yana hastalıkla cansiperâne bir mücadele yürüten sağlık camiasının öneri ve beklentileri karşılanmamış, üstüne en temel hakları ellerinden alınmıştır.

Buna sessiz kalamayız.

Personel eksikliği had safhada iken bu eksikliği gidermeyenler hatayı kendilerinde arayacaklarına, çözümü, salgın sürecinde alabildiğine yıpranan sağlık çalışanlarının izin, emeklilik ve istifa haklarını ellerinden almakta bulmuşlardır!

Hâlbuki yapılacaklar bellidir:

Bir an önce bütün eksik kadrolar için personel teminine gidilmeli, KHK’lar marifetiyle haksız-hukuksuz bir şekilde ihraç edilen sağlık çalışanları bir an önce işlerine iade edilmeli, sağlık çalışanlarının moral-motivasyonlarını etkileyecek olumsuz çalışma koşulları iyileştirilmeli, özlük haklarıyla ilgili hak kayıpları bir an önce giderilmelidir.

Covid-19 salgını sürecinde Bakanlık, sendikalar ve diğer meslek örgütleriyle muhakkak sıkı işbirliği içinde olmalıdır.

Bütün bir halkımızın doğrudan yardımcısı olan sağlık emekçilerine dönük herhangi bir menfi algının üretilip yaygınlaştırılmasından ısrarla kaçınılması gerekirken Bakanlığın genelgesi alabildiğine yanlış olmuştur. Derhal geri çekilmelidir.

SAĞLIK İLKE-SEN YÖNETİM KURULU

Bir yanıt yazın