Eminönü’nde Asgari Ücret Tespit Görüşmelerini Protesto Eylemi

Eğitim İlke-Sen, TOKAD, Özgür Yazarlar Birliği ve Sağlık İlke-Sen yaklaşan asgari ücret tespit görüşmeleri öncesinde Eminönü’nde bir eylem düzenledi.

“Asgari Ücret Köleliğine, Tespit Komisyonu Tiyatrosuna Hayır” başlığıyla düzenlenen eylem Eğitim İlke-Sen başkanı Ahmet Örs’ün konuşmasıyla başladı.

Ahmet Örs konuşmasında süregiden sermaye düzenine karşı durmaya devam edeceklerini, “Hakça Bölüşüm, Adil Paylaşım” ilkesi doğrultusunda yeni bir dünya için mücadeleyi ara vermeksizin sürdüreceklerini söyledi.

Emek mücadelesinin öncü isimlerinden Cemal Bilgin’in emek düşmanlarına karşı birleşme çağrısını dillendirdiği konuşmasının ardından topluluk adına açıklamayı ise Cahit Erdem Örs okudu.

Eylem boyunca, “Asgari Ücret Köleliktir, Emekçiler Köle Olmayacak, Yaşasın Emeğin Dayanışması, Zulme Karşı Direneceğiz, Tespit Komisyonu Dağıtılsın, Zam Zulüm Yağma Düzenine Hayır, Sermayenin Değil Rabbimizin Kuluyuz, Yoksulluk Sürüyor Açlık Derinleşiyor, Kahrolsun Kapitalist Yağma Düzeni” sloganları atıldı, tekbir getirildi.

Eylemde okunan açıklamanın tam metni şu şekilde

ASGARÎ ÜCRET KÖLELİLİĞİNE,

TESPİT KOMİSYONU TİYATROSUNA HAYIR!

Bismillahirrahmanirrahim

Arkadaşlar,

Asgari ücret tespit görüşmeleri önümüzdeki günlerde başlıyor.

Biz, bu süreç hakkındaki sözlerimizi peşinen ve net bir şekilde söylemek, hakikati haykırmak için yine alanlara çıktık.

Yoksulluğun, enflasyonun zirve yaptığı; açlığın derinleşip yaygınlaştığı bir dönemdeyiz.

Herkesin iliklerine kadar hissettiği; insanımızı, emekçi yoksul kitleleri yakıp kavuran bir açlık hakikati karşısındayız.

Sahte TÜİK rakamlarının bile gizleyemediği bir enflasyon gerçeği var.

ENAG ölçümlerine göre ise enflasyon yüzde 200’lere dayanmış durumda.

Halkımızın alım ve geçim gücü alabildiğine düşmüş bulunuyor.

Kapitalist işleyiş kıskacında insanımız hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Bugün ekmek, zalim sömürücü düzen tarafından gasp edilmiştir.

Kitleler, bırakalım yoksulluğu, açık ve kalıcı bir açlık tehdidi altındadır.

Yoksullaştırılan halkımız!

Bakın, hepimizin yakinen kavrayıp tespit ettiği hakikati rakamlar tüm çıplaklığıyla nasıl koyuyor ortaya!

Farklı sendikaların araştırma raporlarına göre açlık sınırı 8, yoksulluk sınırı 26 bin liralık seviyelere dayanmıştır. Bu durumda karşımızda net bir tablo oluşmuş durumda:

Zam, sömürü ve yağma düzeninde alabildiğine açlık, alabildiğine yoksulluk!

Şimdi böyle bir anda, asgari ücret köleliğinin ülkede genel ücret seviyesi olduğu bir evrede alışıldık tiyatronun yeni bir perdesi sahnelenecek.

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu” hafta içi görüşmelere başlayacak.

Emeğin ve emekçilerin dostları!

Alışık olduğumuz bu tiyatronun her perdesine, bileşenine açıkça karşıyız.

Sermaye ve hükümet temsilcilerinin sayısal çokluğuyla emekçilerin sahte temsiliyetinde bir görüşme yapılıyor, sahte müzakereler yürütülüyor.

Sarı sendikalar, örgütlenme özgürlüğünün iyice baskılandığı bir vasatta egemenler tarafından emeği ve emekçileri güya temsil etmek için emir eri olarak görevlendirilmiştir.

Bu sahteliği elbette emekçilerin hiçbir şekilde kabul etme ihtimali yoktur!

İşbirlikçi sendika ağaları işçileri temsil edemez, alın teri ve emek hakkında tek kelime edemez!

Açlık sınırının 8 bin lira seviyesine ulaştığı bugün asgari ücret 5 bin 500 liradır.

Korkunç ve acımasız bir açlık baskısında yaşam mücadelesi veren emekçiler için bu işbirlikçi sendikaların elbette ortalığı ayağa kaldırması beklenemezdi!

Şimdi de bu utanmazlar açlık sınırına razı olduklarına dair beyanatlar veriyorlar.

Zaten sermaye ve iktidar çevrelerinin emir kullarından başkası da beklenemezdi!

Adaletin yılmaz savunucuları!

Şunu her geçen gün bir kez daha idrak etmiş bulunuyoruz ki bütün bu sahteliklere karşı kendi hak ve hukukumuzu yine kendimiz savunacağız!

Zulüm ve sömürüye karşı kenetlenmiş saflar hâlinde güçlü direnişler sergileyeceğiz!

Kimseden bir lütûf beklemiyoruz!

“Hakça Bölüşüm ve Âdil Paylaşım”ın egemen olduğu yeni bir dünya, yeni bir düzen kuracağız.

Devlet ve sermaye baskısından özgürleşerek eşit ve adil bir geleceği birlikte inşa edeceğiz!

Buradan açlığa mahkûm ettikleri emeğin ve emekçilerin dostları olarak haykırıyoruz:

Elinizi alın terinden, emekten ve emekçilerden çekin!

Şunu bilin ki emekçiler asla köle olmayacak!

Sizin zulüm ve sömürü düzeniniz türlü çeşit tiyatroyla belki biraz daha sürebilir.

İşte sömürülüp köleleştirilmek istenenlerin bu zaman zarfında öfkesi katlanacaktır.

Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın herkes için yarattığı nimetlere el koyup yoksulluk ve açlığı halklara dayatanlar ezilenlerin ayağa kalkışından korksun!

Şüphesiz ki Allah adildir, direnenlerle beraberdir ve zalimlerden hesap sorucudur!

 

EĞİTİM İLKE-SEN (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası, www.egitimilkesen.org)

SAĞLIK İLKE-SEN (İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası, www.saglikilkesen.org)

TOKAD (Toplumsal Dayanışma, Kültür, Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği, www.tokad.org)

ÖYB (Özgür Yazarlar Birliği, www.ozguryazarlarbirligi.org)

(Topluluk adına, Cahit Erdem Örs)

Bir yanıt yazın