ABD’de Virüs Siyahileri Vuruyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin aldığı veriler ABD’de Koronavirüs teşhisi ile hastaneye yatanlar arasında ırksal farklılıklar olduğunu gösteriyor. Buna göre en fazla hasta oranı siyah ırk arasında.

Allison Aubrey-www.npr.org (Çev. Dilaver Demirağ)

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından Çarşamba günü yayımlanan bir rapor, COVID-19’dan hastaneye yatmayı gerektirecek kadar hasta olan insanların yaklaşık % 33’ünün Afrikalı-Amerikalı olduğunu gösteriyor. Buna karşılık, ABD nüfusunun yaklaşık % 13’ü Afrikalı-Amerikalı.

Rapor, 14 eyaletten elde edilen hastane verilerine dayanarak, hastaneye yatışların % 45’inin beyaz insanlar arasında olduğunu gösteriyor, -ABD nüfusunun yaklaşık % 76’sını beyazlar oluşturuyor. Yatışların yaklaşık % 8’i Hispanikler arasında yer alırken, Latinler nüfusun % 18’ini oluşturuyor.

Yaklaşık 1.500 hastanede yatan hasta üzerinde yapılan çalışma, ABD’de sağlık hizmetlerinde uzun süredir devam eden ırksal farklılıkları vurgulamakta ve dünyadaki diğer koronavirüs salgınlarında görülenleri de belgeliyor -kronik sağlık koşullarına sahip insanların koronavirüs ile enfekte olduktan sonra ciddi bir hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Bulgu MMWR, Morbidite (hastalığa maruz kalanlar-ç.n.) ve Mortalite Haftalık Raporunda yer almaktadır. Rapor genel olarak COVID-19 olan hastanedeki insanların yaklaşık % 90’ının altta yatan en az bir sağlık sorunu olduğunu tespit etti. Yarısında (% 50) yüksek tansiyon vardı, % 48’i obezdi ve % 28’inde diyabet ve kardiyovasküler hastalık vardı.

Hastaneye yatışlar 65 yaş ve üstü kişiler arasında en yüksekti ve hastaneye yatırılanların yaklaşık % 54’ü erkektir. Hastaneye yatırılan kişilerin çok çeşitli semptomları vardı, ateş veya titreme (% 85), ve / veya nefes darlığı (% 80). Mide bozukluğu ve gastrointestinal semptomlar da belgelendi, % 27’sinde ishal vardı ve % 24’ünde bulantı veya kusma bildirildi.

Bir yanıt yazın