Bilim İnsanları Bakterilerin İlaç Direncini Anladılar

Bakterilerin ilaçlara direnç sağlayan genleri nasıl değiştirdiklerine dair yeni bulgular, antibiyotik direncinin yayılmasını kontrol etme stratejilerine yardım edebilir.

Araştırmacılar, eLife‘da yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, genlerin ilaçlara dirençli olmalarını sağlayan bakteriler arasındaki değiş tokuşunu tanımlayıp izleyebildiler.

Bulgular, yatay gen transferi olarak da bilinen bu genetik malzeme değişiminin hastanelerde enfeksiyonlara neden olan bakterilerde nasıl gerçekleştiğini anlamamıza katkıda bulunuyor.

Ayrıca, bu aktarımın sık sık gerçekleşmesi muhtemel olsa da, karmaşık bir süreç olduğunu ve mevcut yöntemlerle çalışmanın zor olduğunu vurgulamaktadırlar.

EurekAlert (Çev. Dilaver Demirağ)

Mobil genetik elementlerin yatay gen transferi, aksi takdirde zararsız bakterilerin antibiyotiklere direnç sağlayan genleri dağıtmasına izin vererek onları ilaca dirençli ‘süper böceklere’ dönüştürür. Bu, özellikle bakterilerin hem antibiyotiklere hem de dezenfektanlara dirençli hale gelmeleri için yatay gen transferinin gücünü kullandıkları ve hastalarda ciddi enfeksiyonlara sebep olmaları nedeniyle hastanelerde önemli sorunlara yol açmıştır.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Uzmanı ve araştırmanın birinci yazarı Daniel Evans “Bakterilerin ilaç direnci genleri alışverişini nasıl engelleyecekleri sorusu, bulaşıcı hastalık araştırmacılarına onlarca yıldır meydan okudu. Bu sorunu çözmek için, bu genlerin hastanelerde nerede ve nasıl paylaşıldığını bilmemiz gerekiyor. ” diyor.

Evans ve ekibi bunu araştırmak için, 18 ay boyunca tek bir hastaneden toplanan 2.000’den fazla klinik bakteri izolatının genomlarını inceledi. İzolatlar, Pittsburgh Üniversitesi’ndeki Hastane Edinimli İletim için Geliştirilmiş Algılama Sistemi yoluyla toplandı.

Ekip bakterilerde olası mobil genetik elementleri belirledikten sonra, hastanede yatay transferin olup olmadığını görmek için ilgili unsurları olan bakterilerle ilişkili hasta bakım verilerini araştırdılar.

Sonuçları, çalışmada bulunan mobil öğelerin çoğunun muhtemelen hastane bakterileri arasında paylaşıldığını belirledi. Bir durumda, ekip, çoklu ilaç direncini kodlayan ve iki ayrı hastayı enfekte eden bakteriler arasında yatay olarak transfer edilmiş gibi görünen bir bakteri -hücrelerde bulunan dairesel bir DNA parçası olan- bir plazmid belirledi.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent Yardımcısı Daria Van Tyne ’de “Çalışmamız, giderek artan şekilde klinik ortamlarda üretilen bakteriyel tam genom sekans verilerinin, hastanelerde ilaca dirençli bakteriler arasındaki yatay gen transferini nasıl inceleme fırsatı verdiğini gösteriyor. Bu bulguların, gelecekteki çalışmalarla birlikte, hastalarda birçok ilaca dirençli bakteriyel enfeksiyonları önlemek ve kontrol altına almak için yeni stratejiler tasarlamak için faydalı olacağını umuyoruz” dedi.

Bir yanıt yazın