II. Olağan Genel Kurul İlanı

24.03.2019 tarih ve 4 sayılı Yönetim Kurulu kararımız gereği Sağlık İlke-Sen II. Olağan Genel Kurul Toplantısının ve Sendika organlarının seçiminin çoğunluklu olarak 27.04.2019 tarihinde 09.30-17.00 saatleri arasında Sendika Genel Merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde çoğunluksuz olarak ikinci toplantının ve sendika organlarının seçiminin 28.04.2019 tarihinde aynı yer ve saatlerde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama
2-Divan Heyeti’nin seçimi
3-Yönetimin İbrası
4-Sendika Organlarının Seçimi
5-Dilek ve Temenniler
6- Kapanış

Mine ÖRS
Sağlık İlke-Sen
Genel Başkanı

Bir yanıt yazın