IOM: “Göçmenler En Büyük Risk Altında Olanlar”

Koronavirüs salgını sonrası birçok devlet sınırları kapattı, bu da çok büyük bir hareket kısıtına yol açtı. Bu kısıtlamalar ve göçmenlere yönelik dışlayıcı tutumlardan dolayı göçmenler ve sığınmacılar çok büyük insani sonuçlara maruz kaldılar. IOM (Uluslararası Göç Örgütü), bütün bu olumsuz sonuçlara dönük Küresel Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı hazırladı.

Angela Wells-UNOCHA Reliefweb (Çev: Gökçen Demirağ)

Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) vakalarının sayısı artmaya devam ettikçe, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), pandeminin sağlık ve sosyo-ekonomik etkilerini de kapsayan Küresel Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı’nın (KSHVMP) kapsamını genişletmiştir.

140’tan fazla ülkede hayati hazırlık, müdahale ve toparlanma faaliyetlerini desteklemek için bugün 499 milyon ABD doları olacak şekilde revize edilmiş bir bütçe başvurusu başlatıldı.

Yeni başlatılan KSHVMP -IOM’un116.1 milyon ABD Doları tutarındaki önceki bütçesine yönelik itirazı içeren bir güncelleme- kuruluşun insani ortamlardaki ve hareket halindeki insanların diğer birçok bağlamı da içeren COVID-19’ pandemisinin etkilerine maruz kalmayı büyük ölçüde azaltma çabalarını kapsayacak şekilde yaklaşımını genişletiyor.

Bu girişimler, ilgili tüm hükümetler, BM ortakları ve STK’lar ile birlikte yürütülmektedir.

IOM Genel Direktörü António Vitorino “IOM, uluslararası bağışçılardan, COVID-19’un dünyanın en savunmasız topluluklarından bazılarında yarattığı korkunç etkileri daha iyi hafifletmemize olanak tanıyacak daha büyük bir kararlılık çağrısında bulunuyor.”dedi ve bugüne kadar yapılan katkılar için şükranlarını dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, 15 Nisan itibariyle dünya çapında 1.9 milyondan fazla vaka ve 123.000’den fazla ölüm bildirildi. 11 Mart’ta bir salgın olarak ilan edilen COVID-19 sonrası sınır kapanışları ve ülke çapında karantinalar dâhil olmak üzere hem uluslararası hem de yerel düzeylerde hareket kısıtlamalarında keskin bir artışa neden oldu.

IOM tahminlerine göre, 9 Nisan itibariyle uluslararası seyahatlerde neredeyse 46.000 kısıtlama çıkarıldı.

Genel Müdür Vitorino, “Göçmenler ve yerinden edilmiş topluluklar, özellikle sağlık hizmetleri olmak üzere ulusal müdahale planlarından ve hizmetlerinden çıkarıldığında herkes daha büyük risk altındadır. Göçmenler, ev sahibi ve kaynak ülkeler için potansiyel olarak korkunç ekonomik sonuçlar beklemeli ve buna hazırlanmalıyız.” dedi

Göçmenler, ekonomik fırsatların kaybı, tahliye ve evsizliğin yanı sıra damgalama ve temel hizmetlerden dışlanma konusunda en savunmasız durumda olacaklar. Bu durum, göçmen işçilerin ailelerinin olduğu ülkelerde temel hizmetlere, tıbbi bakım ve eğitime erişmesini sağlayan çeşitli yollar ile eve gönderilen ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunan maddi gönderilerin kesilmesi özellikle ciddi bir etkiye sahip olacaktır.

Birçoğu çatışmaların olduğu yerlerde kurulu kamplarda ve diğer kalabalık ortamlarda yaşayan yerinden edilmiş milyonlarca göçmen nüfusu, hizmetlere sınırlı erişim, kendilerini ve sevdiklerini nasıl koruyacakları konusundaki yetersiz bilgi birikimi nedeniyle oldukça savunmasız durumdalar.

DSÖ’nün COVID-19 plânı ve BM koordineli COVID-19 küresel insani plânıyla uyumlu olan IOM’un gözden geçirilmiş planı dört stratejik önceliğe odaklanmaktadır:

 1. Etkin koordinasyon ve ortaklıklar ile hareketlilik takibi,
 2. Düşük morbidite ve mortalite için hazırlık ve müdahale önlemleri,
 3. Etkilenen kişilerin temel hizmetlere, ürünlere ve korumaya erişimini sağlama çabaları,
 4. COVID-19’un sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi.

Örgüt, Ocak ayından bu yana çeşitli önlemler almaktadır. IOM şimdiye kadar,

 • Kamplarda ve kamp benzeri ortamlarda kurulan tedavi ve izolasyon merkezleri ile el yıkama istasyonları kurdu.
 • Virüsün topluma yayılmasını önlemek için göçmenleri ve yerinden edilmiş kişileri hedef alan çok dilli bilgilendirme kampanyaları ve yardım hatları başlattı.
 • Havaalanlarında, deniz limanlarında ve kara sınırlarında gözetim konusunda eğitimli hükümet yetkilileri görevlendirilmesini sağladı.
 • Hazırlık plânlarını bilgilendirmek ve mahsur göçmenler hakkındaki bilgileri izlemek için insan hareketliliği eğilimlerinin ve dinamiklerinin haritalandırılmasını gerçekleştirdi.
 • Vaka tespiti için laboratuvar desteği sağlandı.
 • Giriş noktalarında kişisel koruyucu ekipman ve dezenfeksiyon malzemeleri temin etti.
 • Çok dağılmış göçmenlere veya karantinaya alındıktan sonra geri dönenlere insani yardım yaptı.

İnsani yardım müdahalelerinde kamp koordinasyonu ve kamp yönetimi (CCCM) konusunda küresel ortak lider olarak IOM, 2019 yılında küresel olarak kamplarda yaşayan 2,4 milyon kişiye yardım sağladı ve bu savunmasız nüfusa salgının yayılmaması için küresel olarak kamp yöneticileri için operasyonel rehberlik geliştirdi. Örgüt ayrıca küresel olarak 2,8 milyon kişiye sağlık hizmetleri sağladı.

Bir yanıt yazın