Sağlık çalışanları yorgun, motivasyonları yaralı!

Genel Sekreterimiz Hemşire Mine Yıldız, ilerleyen coronavirüs salgınının ve salgına bağlı olarak gelişen sağlık politikalarının sağlık çalışanları üzerindeki etkilerini değerlendirdi:

Coronavirüs salgını ağırlaşıyor. Ekonomik kaygılarla esnetilen önlemler ve “yeni normal” kavramı ile zaten insanüstü çaba sarf ederek süreci yönetmeye çalışan sağlık çalışanlarının tüm emekleri hiçe sayılmış ve zoraki koruyabildikleri motivasyonları derinden yaralanmıştır.

Biz, bu salgın ile mücadelenin her şeyin normal, olağan kabul edildiği ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, ülkeyi yönetenlerin sağlık çalışanlarını görmezden geldiği ve hızla değişen yönetmeliklerin sorgusuzca dayatıldığı bir anlayışla sürdürülemeyeceğine inanıyoruz.

Sağlık çalışanları olarak yorulduk! Bu süre içindeki iş yükü, yıpranmışlık ve hak kayıpları ne yazık ki sahadaki sağlık çalışanının virüse maruziyetini ve görevden çekilme eğilimini arttırmıştır.

Sosyal, ekonomik ve özlük haklarında iyileştirme talebinde bulunmak maksatlı çeşitli sosyal mecralarda sesini duyurmaya çalışan sağlık emekçileri olarak bizlere “tavandan ek ödemeler vs.” gibi gerçekliği olmayan vaad ve söylemlerle toplum nezdinde “nankör” imajı çizilmesi ise gerçekten çok yaralayıcıdır.

Bizler, dışarıda üniforması ile görülünce kendisinden kaçılan, sağlık çalışanı olduğu için çocuğunu emanet edebilecek bir bakıcı bulamayan, istifayı düşündüğünde ise korkaklık ve hainlikle suçlanan, toplum zararlısı olarak kabul edilen bir sınıf olma yönünde ilerliyoruz. Bu şartlarda çalışarak, evde ailesine hastalık bulaştırma endişesiyle çalışmanın maddi bir karşılığı yoktur. Bugün arkadaşlarımızın çoğu bedensel yıpranmanın yanında ruhsal olarak da çöküntüdedir ve rehabilite edilmeye ihtiyaç duymaktadır.

Bugüne kadar virüsten etkilenen sağlık çalışanı sayısı 8 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50’ye yaklaşmıştır. Salgının toplumsal ayağının iyi yönetilemediği ve toplumun günlük yaşamında bir pandemi bilinci oluşturulamadığı bugünkü tabloda Sağlık Bakanlığı özelinde ülke yöneticilerinin bir başarısından söz edilemez.

Tüm eğlence mekânlarının, alışveriş merkezlerinin açık; konserlerin ve spor müsabakalarının serbest olduğunu da hesaba kattığımızda sahada mücadele eden biz sağlık çalışanları anlıyoruz ki gösterdiğimiz özverinin devlet ve toplum nezdinde bir karşılığı yoktur!

(www.yenipencere.com)

 

Bir yanıt yazın