Sağlık Hizmetleri Sermayenin İnsafına Terk Edilemez: İlaç Zammına Hayır!

İlaç fiyatlarına yüzde 26,4 oranında zam yapılmıştır. Bu artış oranı açıklanan resmî enflasyon rakamlarının oldukça üzerindedir.

Piyasanın insafsızlığına terk edilen sağlığın zam-fiyat artışı eksenine sıkışması insanlık adına utanç verici bir durumdur.

Sebze-meyve fiyatlarındaki artışın manipülatif olduğu iddialarının yanında elektrik, petrol ürünleri, doğalgaz ve farklı vergi kalemleri gibi alanlarda hem de devlet eliyle yapılan zamlara değinmeyen egemen politik söylem aynı suskunluğa ilaç meselesinde de gömülmüş durumdadır.

Türkiye’de yağmacı kapitalist sistemin önündeki duvarlar yıkıldıkça tarımdan ilaca kadar halkımız piyasanın merhametsiz saldırılarının hedefine oturtulmuştur.

Sağlık hizmetlerinin hiçbir şekilde sermayenin çıkar alanı kılınamayacağı hakikati temel toplumsal duyarlık söylemine dönüşmeli iken tam tersi yapılmaktadır.

Gıdadan ilaca uzanan boğucu kıskaç halk sağlığını ciddi manada tehdit etmektedir. Hakça üretimin, ardından yine hakça bölüşüm ve adil paylaşımın olmadığı, ötelendiği bir vasatta başka türlüsü zaten beklenemezdi.

Gıda alanında yapılan popülizmin ilaç ya da yukarıda bahsettiğimiz diğer alanlar mevzu bahis olunca görünmez kılınması mânidardır.

İlaçta zam beklentisi ile eczanelere ilaç verilmediği, hastanelerde bazı ameliyatların yapılamadığı hepimizin bildiği, gözlemlediği gayri ahlaki bir tutum olarak kayda geçmiştir. Sermayenin ahlakını gözler önüne seren, siyasi otoritenin bu durum karşısında müdahil olmayan tavırları son derece ibretâmizdir.

Halk sağlığının modern kapitalist piyasa koşullarına tümüyle teslim edilişine karşı düşünsel-siyasal bir karşı koyuş hattının inşa edilmesi acil sorumluluk olarak dikkatlere sunulmalıdır.

İlaca yapılan zamlar geri alınmalı, sağlık hizmetleri ücretsiz olarak kamu sorumluluğu ile yaygın biçimde verilmelidir. İlaçta stokçuluk yapanlar, halkın sağlığını türlü çeşitlerle tehdit edenler cezalandırılmalıdır.

SAĞLIK İLKE-SEN YÖNETİM KURULU

Bir yanıt yazın