Sağlık kurumlarında Mobbing en çok hemşireye yapılıyor

Fedakarlık, direnme ve fiziksel direnç gerektiren bir meslek olan hemşirelik, hastalara daha yararlı olabilmeleri için ve fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı olmaları gerekmektedir. Hemşireler, uzun süre ayakta, yoğun ve düzensiz uyku saatlerinde çalışmaktadırlar.Hemşirelik sabır, özveri ve fiziksel dayanıklılık gerektiren bir meslektir. Hemşireler hastalarına faydalı olabilmek için kendi sağlıklarına özen göstermelidirler. Hemşirelik vardiyalı çalışma sistemi içerinde iş yükü yoğun olan, yetersiz dinlenme olanaklarına sahip bir meslektir .

Mobbingle Mücadele Derneği tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de en çok Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda mobbing yaşanıyor. İkinci sırada ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve okullar geliyor. Araştırmada hemşirelerin yüzde 85’inin, öğretmenlerin de yüzde 75’inin iş yaşantısında en az bir kez mobbingle karşılaştığı ortaya çıktı.

Türkiye‟de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası‟nın (SES) asistan, pratisyen, uzman doktor, ebe ve hemşirelerin yer aldığı toplam 1771 kadın sağlık çalışanı üzerinde yaptığı anket, sağlık kurumlarında çalışan kadınların psikolojik baskı ve fiziksel şiddetten yoğun olarak sikayetçi olduğunu ortaya koymaktadır.

En yüksek oranda maruz kaldıkları mobbing davranışları olarak fiziksel şiddet uygulanması, başkalarının yanında aşağılayıcı ve onur kırıcı konuşulması, sorumlu olmadığı konularda suçlanma, hakkında asılsız söylemlerde bulunulması, ortak yapılan işlerin olumsuz sonuçlarından yalnızca kişinin sorumlu tutulması olduğu,

  •  Mobbingin hemşireler üzerinde yarattığı etkilerin en yüksek oranda, kendini stresli ve yorgun hissetme, baş ağrılarının olması, iş dışındaki hayatının olumsuz olarak etkilenmesi, yapılan düşmanca davranışları hatırladığında şiddetli üzüntü duyma ve iş yerinde kimseye güvenmeme olduğu,
  • Hemşirelerin mobbingden kurtulmak için daha planlı ve daha çok çalıştığı, eleştiri almamak için işine daha çok özen gösterdiği, uğradığım haksızlığı ilgili kişiyle yüz yüze konuşarak çözmeye çalışmaktadır.

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Mobbinge Maruz Kalma Durumları ve Stres Durumlarının Değerlendirilmesi İş yaşamında sıklıkla karşılaşılan fakat çalışanlar tarafından çok fazla bilinmeyen ve mücadele etmekte zorlanılan mobbing görüldüğü kurumlarda iş stresine neden olabilmektedir. Mobbing ve iş stresi kurumlardaki iş verimi, çalışan motivasyonu, iş ilişkileri gibi kurumsal faktörleri olumsuz etkileyebilen ve kurum içerisindeki çalışma ortamı ile çalışanlar arasında çalışma barışını bozabilen olgulardır. Hastaların taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan devasa kurumlar olan hastanelerde çalışan hemşireler iş yerinde ciddi düzeyde mobbing ve iş stresine maruz kalabilmektedirler.

www.saglikplatform.com

Bir yanıt yazın