I. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

27.03.2016 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu kararımız gereği Sağlık İlke-Sen I. Olağan Genel Kurul Toplantısının ve Sendika organlarının seçiminin çoğunluklu olarak 16.04.2013 tarihinde 09.30-17.00 saatleri arasında Sendika Genel Merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde çoğunluksuz olarak ikinci toplantının ve sendika organlarının seçiminin 17.04.2016 tarihinde aynı yer ve saatlerde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Heyeti’nin seçimi

3-Yönetimin İbrası

4-Tüzük Tadilatı

5-Sendika Organlarının Seçimi

6-Dilek ve Temenniler

7- Kapanış

 

Mine ÖRS

Sağlık İlke-Sen

Genel Başkanı

Bir yanıt yazın