Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Fiili Hizmet Zamları Âdil Bir Şekilde Düzenlenmelidir

TBMM’de görüşülmekte olan torba yasa içerinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının fiili hizmet süresi zammını (yaygın kullanımı ile “yıpranma payı”) âdil bir şekilde düzenlemeyen bir kanun teklifi yer almaktadır.

Yasa teklifine göre geçmiş çalışma yıllarını kapsamayacak düzenlemenin hiçbir anlamı yoktur ve bu şekliyle geleceğe dönük açık bir aldatmacadan ibarettir. Bu düzenleme, emeklilik yaşlarının mezara sabitlendiği bir vasatta onca sağlık çalışanının yıllardır verdiği mücadeleyi popülist söylem içinde eritmeyi amaçlamaktadır.

Yıpranma payı hiçbir ayrım olmaksızın bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için ve elbette ki geriye dönük düzenlenmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışmaları bir bütündür. Fiili çalışma süresi değil yıl baz alınmalıdır. Sadece hekimlere dönük maaş ve emeklilik iyileştirmeleri de bu bağlamda son derece hatalıdır ve sağlık çalışanları arasında açık bir ayrımcılık oluşturma potansiyeline sahiptir. Bütünlüğü sarsacak bu yaklaşımlar derhal terk edilmelidir.

Düzenlemede yer alan tıp turizmi gelirlerinin yarısının hekimler ve diş hekimleri arasında paylaştırılması hem sağlığın alabildiğine piyasa ilişkilerinin hizmetine râm edilmesi hem de yine sağlık çalışanları arasında ayrımcılığa kapı aralaması bakımlarından problemlidir.

Sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki problemler bir bütün halinde karşımızda duran piyasacı işleyişin ürünüdür ve ancak toplamdaki neoliberal tahakkümün geriletilmesiyle çözüme kavuşturulabilir. Dolayısıyla kamuda ya da özel sektörde çalışan bütün emekçilerin, bütün toplumsal kesimlerin adalet mücadelesini kesintisizce sürdürmesi gerekmektedir.

SAĞLIK İLKE-SEN YÖNETİM KURULU   

 

 

Bir yanıt yazın